آموزش برگزاری مسابقه در اینستاگرام

۲۱۰۰۰ تومان
دانلود فوری

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی محصول

پاورپوینت آموزش برگزاری مسابقه در اینستاگرام به طور کامل در رابطه با برگزاری مسابقه در شبکه اجتماعی اینستاگرام می باشد و تمامی مراحل برگزاری مسابقه به طور کامل شرح داده شده است. این پاورپوینت کاملا اموزشی بوده و مورد استفاده تمامی دوستان علاقه مند به بازاریابی شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام می باشد.

شما با استفاده از این پاورپوینت می توانید یک ارائه عالی و بی نظیر داشته باشید و اطمینان داشته باشید که تمامی مخاطبان شما با علاقه تا آخر به صحبت های شما در رابطه با این موضوع گوش خواهند داد زیرا اگر تمامی نگات این پاورپوینت نکته به نکته انجام شود پیج اینستاگرام شما میتواند برای شما کسب درآمد کند و به افزایش فالوور و در نهایت به معروفیت برند ختم شود.

این پاورپوینت میتواند برای درس شیوه ارائه مطالب یا درس کارآفرینی و پروژه بسیار مفید باشد.

 

مواردی که در پاورپوینت آموزش برگزاری مسابقه در اینستاگرام به آنها پرداخته شده است:

 • ﻫﺪف از برگزاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 • اهداف برگزاری مسابقه
 • ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
 • ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
 • بررسی چند مدل مسابقه
 • نکات مهم برگزاری مسابقه
 • ﭼﻄﻮر ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ
 • دو ﻧﮑﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻮاﯾﺰ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺸﺘﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • ﻧﮑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺸﺘﮓ ﻣﺴﺎبقه
 • ﺻﺪای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
 • ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
 • از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
 • ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ
 • ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
این قالب را به دوستان خود معرفی کنید :
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
بستن منو